Seisund esmaseks tiraažiksNäitajad teisese triaaži tegemiseksPatsiendi seisundi kirjeldus haiglale üleandmiselPatsiendi seisundi kirjeldus ja elulised näitajad haigla ravitsoonis